Jest byłym sportowcem, zdobył 38 medali na mistrzostwach Polski w pływaniu w kategorii niewidomych.
W 1980 r. zajął IV miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Arhem w Holandii.

Krzysztof Galas - biografia poetycka


Debiutował tomikiem poezji ,,Róża Przeznaczeń” w 2004 r, wydanym także na płycie CD

Kolejne książki to: ,,Płoszenie chwil”(2005) - płyta CD o tym samym tytule, ,,Wizerunki godzin” (2006), ,,Na powiece Ziemi” (2007) wraz z płytą CD,
na której została utrwalona treść w formie słuchowiska poetyckiego, ,,Kamieniołomy dni” (2009), ,,Na mieliźnie prawdy” (2010 ), ,,Nieustępliwa pamięć” (2011 ),
,,Czas niepewności” (2012), Modlitwa o Błękit (2016).

Wiersze poety publikowane były w wielu antologiach i almanachach, a także czasopismach kulturalnych,
takich jak Gazeta Kulturalna, Krajobrazy Kultury, Pisarze.pl, Akant, Okolice Poetów, Znad Wilii, Sekrety żaru, w kwartalnikach Filantrop, oraz Help-wiedzieć więcej.
Można je było usłyszeć na antenie Programu I Polskiego Radia, poznańskiego radia Merkury, oraz radia Emaus.

Poezja Krzysztofa Galasa była tłumaczona na języki: niemiecki, rosyjski, białoruski, litewski, węgierski, esperanto, grecki, ukraiński, wietnamski, bułgarski, szwedzki i francuski.

Twórca cyklu humorystycznych felietonów literackich, z których powstała książka w 2015 r, pod tytułem ,, Widzieć intelektem”,
oraz cyklu felietonów pod tytułem ,,Okiem masażysty”,dotyczących spraw osób niewidomych, prezentowanych w stałym cyklu w ,,Radio Poznań”.
Bywa jurorem konkursów poetyckich, chętnie wspomaga młodych poetów w redagowaniu debiutanckich książek.

W 2014 roku odznaczony Odznaką Honorową ,,Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego".
W 2018 roku odznaczony Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Za rok 2018 otrzymał Nagrodę Literacką IANICJUS im. Klemensa Janickiego 

Od 2006 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich oddział Poznań, w którym jako inicjator,
prowadzi cykliczne ,,Spotkania swobodnej myśli” zapoznające wszystkich chętnych z twórczością poznańskich poetów.

Od roku 2017 jest zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika literackiego Krajobrazy Kultury.
Od 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest czynnym działaczem społecznym, także na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
w 2018 roku uzyskał I miejsce w plebiscycie organizowanym corocznie przez fundację ,,Szansa Dla Niewidomych" w kategorii IDOL ŚRODOWISKA.

W 2018 roku zamieszczony w ,,Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej", wydanej przez BPH - British Publishing House LTD


  • 1-RA_PRZEZNACZE
  • 2-POSZENIE_CHWIL
  • 3-WIZERUNKI_GODZIN
  • 4-NA_POWIECE_ZIEMI
  • 5-KAMIENIOOMY_DNI
  • 6-NA_MIELIZNIE_PRAWDY
  • 7-NIEUSTPLIWA_PAMI
  • 8-CZAS_NIEPEWNOCI
  • 9-MODLITWA_O_BLKIT


Do pobrania są też :
Wybrane wiersze