TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

Krzysztof Galas – poeta, literat, dziennikarz.

Debiutował tomikiem poezji Róża Przeznaczeń w 2004 r, wydanym także na płycie CD. Kolejne książki to: Płoszenie chwil (2005) – płyta CD o tym samym tytule, Wizerunki godzin (2006),  Na powiece Ziemi (2007) wraz z płytą CD, na której została utrwalona treść w formie słuchowiska poetyckiego, Kamieniołomy dni (2009), Na mieliźnie prawdy (2010 ), Nieustępliwa pamięć– (2011 ), Czas niepewności (2012), Modlitwa o błękit (2016), Niewidoki (2019).

Jest autorem powieści pt. A jednak, wydanej w 2020 roku przez Wydawnictwo Poznańskie (format A5/399 stron).

Wiersze poety publikowane były w wielu antologiach i almanachach, a także czasopismach kulturalnych, takich jak Krajobrazy Kultury, Akant, Gazeta Kulturalna, Okolice Poetów, Znad Wilii, Sekrety żaru, wkwartalnikach Filantrop, oraz Help-wiedzieć więcej. Można je było usłyszeć na antenie Programu I Polskiego Radia, Radia Poznań, oraz Radia Emaus.

Poezja Krzysztofa Galasa była tłumaczona na wiele języków, miedzy innymi: niemiecki, rosyjski, białoruski, węgierski, esperanto, grecki, ukraiński, wietnamski, bułgarski, ormiański, francuski, szwedzki.

Twórca cyklu humorystycznych felietonów literackich, z których powstała książka w 2015 r, pod tytułem Widzieć intelektem, oraz cyklu felietonów pod tytułem Okiem masażysty, dotyczących spraw osób niewidomych, prezentowanych w stałym cyklu w ,,Radio Poznań”.
         Od 2006 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich oddział Poznań, w którym jako inicjator, prowadził do 2019 roku cykliczne Spotkania swobodnej myśli zapoznające wszystkich chętnych z twórczością poznańskich poetów.

Od maja 2016 roku do stycznia 2019 był członkiem zarządu w poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich.

Od końca 2019 roku rozpoczął cykl spotkań twórców pod nazwą

Ogród Wyobraźni.

Bywa jurorem konkursów poetyckich, chętnie wspomaga młodych poetów w redagowaniu debiutanckich książek.

Od 2017 do 2020 roku był zastępcą Redaktora Naczelnego literackiej gazety Krajobrazy Kultury.

Od 2018 jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest pomysłodawcą i fundatorem statuetki ,,Władysław”, która nawiązuje do zasług dla kultury polskiej Władysława Stanisława Reymonta – Noblisty. Stanowi ona podziękowanie za aktywność twórczą i wkład do środowiska kultury. Laureatami są twórcy z kraju i zagranicy między innymi z Ukrainy, Włoch i Litwy.

W 2014 roku odznaczony odznaką honorową ,, Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” . W 2018 roku odznaką honorową ,, Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Za rok 2018 otrzymał Nagrodę Literacką IANICJUS im. Klemensa Janickiego.

Jest czynnym działaczem społecznym, także na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku uzyskał I miejsce w Wielkopolsce i II miejsce w Polsce w kategorii Idol Środowiska, w plebiscycie organizowanym corocznie przez fundację ,, Szansa Dla Niewidomych”.

W 2018 roku zamieszczony w Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej wydanej przez BPH – British Publishing House LTD.

Główne zainteresowania to medycyna, literatura, sport, muzyka.